Over tolerantie gesproken

Tien beschouwingen uit de Voorjaarscolleges Rotterdam 2016

Redactie: Frans Krap, Willem Sinninghe Damsté

Een boek om te lezen in deze tijd van vluchtelingencrisis en terrorisme

Een interessant boek omdat in de teksten van de colleges zowel wordt ingegaan op de historische en filosofische context van het begrip tolerantie als op de vraag of we in de huidige tijd ons denken over tolerantie moeten aanpassen.

Belangrijke vragen daarbij zijn: of tolerantie grenzen heeft en zo ja welke. Die thema's stonden ook centraal in het afsluitende symposium, dat deze keer de vorm had van en dispuut. In het afsluitende hoofdstuk zijn de teksten opgenomen die de panels gebruikten om de opgelegde stellingen te verdedigen dan wel aan te vallen.

Vanaf nu te koop in onze webwinkel. Prijs voor adressen binnen Nederland € 15,-- en voor adressen in de overige landen van Europa € 17,45.