Week van de Vrijmetselarij 2017

300 jaar vrijmetselarij 

Week van de Vrijmetselarij; zaterdag 7 oktober tot en met zondag 15 oktober

Op 25 juni 1717 spraken vier loges in het Londense bierhuis Goose and Gridiron af te gaan samenwerken. Zij kozen Anthony Sayer als hun grootmeester. In 2017 vieren wij het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England. De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren is daar in 1756 uit voortgekomen.
Veel vrijmetselaarsloges bieden in 2017 een keur aan activiteiten. Veel gebouwen zijn sinds oude tijden als Logegebouw in gebruik en schitterend om te zien. Ga in gesprek met leden; bezoek er de rituele ruimte. Er worden lezingen gegeven. Er zijn korte video's en presentaties. Er is informatiemateriaal om mee te nemen, magazines, brochures.


- - -

Open huis bij Nederlandse Orde van Vrijmetselaren

Zaterdag 14 oktober, 10-17 uur
Javastraat 2b, Den Haag

In het indrukwekkende hoofdkwartier van de Nederlandse orde. Neem een kijkje in het gloednieuwe Vrijmetselarij Museum en laat u voorlichten door de leden van de Haagse en Zoetermeerse loges.

- - -

Avond voor belangstellenden

Dinsdag 10 oktober, 20 tot 23 uur (inloop vanaf 19:30)
2e Sweelinckstraat 131, Den Haag

De bijeenkomsten van de logebroeders zijn besloten, maar één keer per jaar worden de leden van Loge Het Schietlood in de gelegenheid gesteld om een introducé mee te nemen. Meestal zijn dit familieleden, vrienden of kennissen die belangstelling hebben voor de vrijmetselarij. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.
De avond is zoveel mogelijk ingericht als een gewone ‘comparitieavond’ van vrijmetselaren: tafel in U-vorm, met aan de uiteinden ‘Opzieners’, bij wie men zich kan aanmelden om het woord te voeren. Twee korte lezingen, die in vrijmetselaarsjargon ‘Bouwstukken’ worden genoemd: ‘Vrijmetselarij toen en nu’ en ‘Wat heb ik aan de vrijmetselarij’ zullen worden voorgedragen waarna de comparitie is geopend. Om aan te melden kunt u het algemene contactformulier gebruiken.

- - -

Informatie avond over vrijmetselarij

Donderdag 12 oktober, 20 tot 23 uur (inloop vanaf 19:30)
2e Sweelinckstraat 131, Den Haag

Vrijmetselaarsloge Vincent la Chapelle opent haar deuren voor voor belangstellenden. Heb je wel eens een rituele ruimte van vrijmetselaren van binnen willen zien? Maak kennis met het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Een levensschool waarin het individu zich op eigen wijze ontwikkelt en zo een bijdrage levert aan de samenleving zonder andere zienswijzen uit te sluiten. Denk vrij in een broederschap en ontwikkel jezelf met levenswijsheid, persoonlijke kracht en oog voor de schoonheid van het bestaan. Aanmelden: http://www.vincentlachapelle.nl/belangstellenden.html

- - -

Lezing ‘Het verloren symbool, Dan Brown en de vrijmetselarij’

Maandag 30 oktober 2017, 20 uur
Loge De Vriendschap
2e Sweelinckstraat 131, Den Haag

Dan Brown’s roman 'Het verloren symbool' (‘The Lost Symbol’) gaat over de vrijmetselarij. Miljoenen exemplaren gingen er al van het boek wereldwijd over de toonbank. Vrijmetselarij werd daardoor weer in het middelpunt van de belangstelling geplaatst, want de broederschap is het decor en speelt eigenlijk zelfs een hoofdrol in de roman. Ook in Brown’s bestseller ‘De Da Vinci Code’ speelde de vrijmetselarij al een rol.
Maar wat is het geheim dat de leden bewaren en wat is het verloren symbool? Wat is er in Dan Brown’s boeken waar en wat is er niet waar? Ook in Nederland zijn vrijmetselaarsloges. Wat gebeurt daar? En wat voor soort mensen zijn er lid? In ‘Het verloren symbool’ trekt Dan Brown een sluier weg van een deels verborgen wereld vol mystiek, genootschappen en geheime ruimtes. Dat deed hij al eerder in ‘De Da Vinci Code’. Maar op het betrouwbaarheidsgehalte van zijn onthullingen kwam destijds veel gefundeerde kritiek.
Heeft hij daarvan geleerd of moeten wij ook ‘Het verloren symbool’ met een korreltje zout nemen, als hij bijvoorbeeld de vrijmetselarij beschrijft? Paul Marselje neemt u aan de hand van het boek in de wereld van Dan Brown en vertelt daarbij over feiten, fictie en mysteries van de vrijmetselarij. De methode van het werken met symbolen en rituelen krijgt ruime aandacht, net als het ‘Verloren Symbool’. Na de lezing is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met de inleider en vaak ook met andere vrijmetselaars over de broederschap en de loges. De lezing eindigt verrassend …
Marselje is meester-vrijmetselaar en oud-voorzittend meester van een vrijmetselaarsloge. Hij had zitting in het hoofdbestuur van Orde van Vrijmetselaren in Nederland en is lid van de Schotse Ritus, die in het boek van Dan Brown zo’n belangrijke rol speelt. Marselje was ook lid van de landelijke werkgroep ter bestudering van vrijmetselaarsrituelen en was langdurig voorzittend meester van een kapittel in de ‘Orde van de Hoge Graden’. Informatie: e-mail