Loge Het Schietlood 60 jaar

Op dinsdag 12 juni 2018 viert Loge het Schietlood haar 60-jarig Jubileum met een aangepast Zomer Sint Jan Rituaal en een Tafelloge. 

Het wordt een avond van ‘ernst en luim’, met enerzijds het plechtig en eervol gedenken van degenen die naar het Eeuwig Oosten zijn afgereisd, en anderzijds het uitbundig vieren van ons bloeiende logeleven, met al zijn wellevende, culturele en humoristische aspecten.

De ontvangst is vanaf 18.00u in de Zevende Graad van het Logegebouw in de 2e Sweelinckstraat 131 te Den Haag.

Om stipt 18.45 zal het eerste deel van de Tafelloge worden geopend in de Banketzaal. Om 19.30u wordt maaltijd onderbroken voor de viering van het Jubileumrituaal in de Blauwe Tempel. Na afloop van dit rituaal zal de Tafelloge worden voortgezet in de Banketzaal.

Voor het aanmelden van uw eventuele voordrachten, liederen of acts kunt u zich vanaf heden wenden tot de voorzitter van de Jubileumcommissie.

Gezien het beperkte aantal plaatsen kunnen wij per genodigde loge slechts één visiteur verwelkomen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u uiteraard een lid van uw loge vragen uw plaats in te nemen. U wordt verzocht zich uiterlijk op 1 juni 2018 aan te melden bij de secretaris, postadres: Jan van Nassaustraat 95, 2596 BR Den Haag.