Posts

Lezing over vrijmetselarij

Op donderdag 15 november geeft kunsthistorica Andréa Kroon de maandelijkse lezing van het Haags Gemeentearchief. Zij vertelt dan alles over het wereldwijde netwerk van de vrijmetselarij. De lezing is in Studio B in de Centrale Bibliotheek.

Inwijdingsgenootschap
De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap dat al sinds 1734 in Nederland actief is. De 1e loge en Grootloge werden opgericht in Den Haag. Hierna verspreidde de vrijmetselarij zich naar andere steden en de overzeese handelsposten. Het lidmaatschap van een loge had in de 18de eeuw grote voordelen voor reizigers. Ze werden onderdeel van een wereldwijd sociaal-economisch netwerk en werden in vreemde havens als 'Broeder' warm ontvangen. Ook onder de kooplui, die voor de VOC naar Azië reisden, waren vrijmetselaren te vinden. Zij speelden een belangrijke rol in de internationale handel.

Andréa Kroon
De Haagse kunsthistorica dr. Andréa A. Kroon promoveerde in 2015 op de geschiedenis en materiële cultuur van de vrijmetselarij…

Vrijmetselaar worden

Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?
Zoekt u zingeving, verdieping en betekenis in het leven?
U zoekt een methode om uzelf te verbeteren en de ander te helpen?
Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs! De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid. Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain. In Gouda en Den Bosch bestaat sinds 2015 ook een loge alleen voor vrouwen.
Op de website van de Orde van Vrijmetselaren ziet u de lijst waarop u de 150 bij ons aangesloten loges kan vinden. Ook bij u is een loge in de buurt.
Als u overweegt lid te worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een…

Vrijmetselarij Museum timmert aan de weg

Afbeelding
Op de Open Monumentendag van afgelopen 12 september hebben zo’n 650 mensen een bezoek gebracht aan het Haagse Ordegebouw, waar ze deze dag gratis toegang hadden tot het Vrijmetselarij Museum.

De reacties die bezoekers in het gastenboek schreven, zijn hartverwarmend.

Het weekend daarvoor vond in Den Haag de traditionele Uitmarkt plaats op het Lange Voorhout. Ook daar was het museum met een stand aanwezig. De folders die vrijwilligers van het museum uitdeelden, vonden gretig aftrek.

Loge Het Schietlood 60 jaar

Afbeelding
Op dinsdag 12 juni 2018 viert Loge het Schietlood haar 60-jarig Jubileum met een aangepast Zomer Sint Jan Rituaal en een Tafelloge. 

Het wordt een avond van ‘ernst en luim’, met enerzijds het plechtig en eervol gedenken van degenen die naar het Eeuwig Oosten zijn afgereisd, en anderzijds het uitbundig vieren van ons bloeiende logeleven, met al zijn wellevende, culturele en humoristische aspecten.

De ontvangst is vanaf 18.00u in de Zevende Graad van het Logegebouw in de 2e Sweelinckstraat 131 te Den Haag.

Om stipt 18.45 zal het eerste deel van de Tafelloge worden geopend in de Banketzaal. Om 19.30u wordt maaltijd onderbroken voor de viering van het Jubileumrituaal in de Blauwe Tempel. Na afloop van dit rituaal zal de Tafelloge worden voortgezet in de Banketzaal.

Voor het aanmelden van uw eventuele voordrachten, liederen of acts kunt u zich vanaf heden wenden tot de voorzitter van de Jubileumcommissie.

Gezien het beperkte aantal plaatsen kunnen wij per genodigde loge slechts één visiteur…