Vrijmetselaarsloge

215 Den Haag


Vrijmetselaren zijn Zoekers, die nieuwsgierig zijn naar de wereld en de samenleving, en naar hun eigen plek daarin. Zij zoeken morele en spirituele zingeving in en van het leven en van ons menselijk bestaan. Zij drukken deze zoektocht uit in rituelen, waar morele en spirituele aspecten worden weergegeven door symbolen.

Dit gezamenlijk beleven van de rituelen, en bestuderen en bespreken van de betekenis gebeurt in een sfeer van broederschap. In de broederschap is ieder gelijkwaardig en bestaan sympathie voor elkanders ervaring en respect voor elkanders mening.

Op deze pagina's kunt u kennis maken met Loge Het Schietlood uit Den Haag. Loges zijn zelfstandige verenigingen van Vrijmetselaren, met een besloten karakter.

Het Schietlood is al sinds 1958 een onderscheidende Loge in Den Haag. Diepgang én geanimeerde broederschap. Wij komen bij elkaar op de 2e en 4e dinsdag van elke maand.

"Het schietlood als maçonniek werktuig herinnert ons eraan om loodrecht en oprecht onze roeping te vervullen, niet naar gene zijde af te wijken en de weegschaal der gerechtigheid in evenwicht te houden. Tevens verlangt het schietlood dat wij de diepten onzer beperkte vermogens zullen peilen..."

U zocht en heeft ons gevonden. Als u zich ook herkent in de pagina's op deze website, dan kan het heel goed zijn dat wij juist ook op zoek zijn naar u!

Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.