Avond voor

Belangstellenden

Frequentie

Lidmaatschap van loge Het Schietlood veronderstelt een actieve, betrokken en zelfwerkzame houding. Leden willen en kunnen zich inzetten voor de logewerkzaamheden. Wij komen bijeen op de tweede en vierde dinsdag van de maand. De frequentie van twee maal per maand past naar onze mening uitstekend in de huidige tijd met zijn vele sociale en maatschappelijke verplichtingen. Onze loge onderscheidt zich hierin bewust van andere loges, die meestal wekelijks samenkomen.

Rituele Bijeenkomsten

Ritualen vormen de kern van de Vrijmetselarij. Een rituaal is 'een serie van handelingen in een rituele context'. In een rituele bijeenkomst wordt als het ware een 'levend hoorspel met plechtstatige handelingen' opgevoerd, in de vorm van vraag-en-antwoord. In het rituaal wordt een lichte mystieke of esoterische sfeer opgeroepen, waarbij ieder op persoonlijke wijze de maçonnieke symboliek tot zich neemt. En na een rituele bijeenkomst wordt er gezamenlijk gedineerd, om de onderlinge Broederschap te versterken!

Comparities

Beschouwende bijeenkomsten heten comparities. Eén van de leden geeft een korte inleiding over een serieus onderwerp, waarin ook nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd naar "en wat doet dat met mij? Wat heb ik er zelf van geleerd?". Vervolgens worden indrukken en meningen op hoffelijke wijze met elkaar vergeleken (compareren = vergelijken).

Mysterie van de Vrijmetselarij

Over de diepere betekenis van onze ritualen kunnen we alleen in een persoonlijk gesprek iets meer vertellen...