Lid worden

Orde van Vrijmetselaren

Lid worden van de Orde van Vrijmetselaren is een serieuze stap. Lidmaatschap staat open voor alle 'Vrije Mannen van Goede Naam'. Als u wilt toetreden tot een Loge van de Vrijmetselarij, is dat in principe voor het leven. Logeleden investeren in elkaar bij hun zoektocht naar Waarheid en hun streven naar persoonlijke groei. Mocht er toch een periode in uw leven aanbreken, waarin de Loge geen rol meer speelt, dan is het mogelijk om het lidmaatschap (schriftelijk) te beëindigen.

Wilt u Vrijmetselaar worden?

De Vrijmetselarij 'werft geen leden', u wordt ook niet gevraagd - u moet juist 'zelf aan de poort kloppen' om u aan te melden. Indien u serieus overweegt om Vrijmetselaar te worden, is het goed om eerst eens vrijblijvend kennis te maken. In een persoonlijk gesprek kunt u zich een beter beeld vormen van wat Vrijmetselarij voor u kan betekenen. Van onze kant zullen wij u een goed en eerlijk beeld schetsen over wat u kunt verwachten bij Loge Het Schietlood. Klik hier voor contact.

Loge Het Schietlood

Bent u na de kennismaking enthousiast, dan kunt u besluiten om de aanmeldingsprocedure te starten. Enkele oriënterende gesprekken met loge-leden vormen onderdeel van deze procedure opdat u uw keuze kunt toetsen en uw aanmelding kunt doorzetten. Tevens vragen wij van u een bondige levensbeschrijving. Zodoende duurt een aanmeldingsprocedure een aantal maanden om goed te onderzoeken of Loge Het Schietlood ook werkelijk aan uw verwachtingen voldoet. Uw keuze voor loge Het Schietlood staat los van uw voornemen vrijmetselaar te worden. U bent vrij om ook in gesprek te gaan met een andere Loge. Jaarlijks worden 1-2 nieuwe leden ingewijd bij Loge Het Schietlood. Lid worden van onze Loge betekent tevens lid worden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Contributies

  • Entreegeld € 300,-

  • Entreegeld Reizende Broeders (overschrijving van een andere loge) € 100,-

  • Jaarlijkse contributie gewone leden € 360,-

  • Jaarlijkse contributie buitenleden € 75,-

Jaarlijkse contributies dienen bij aanvang van het verenigingsjaar (kalenderjaar) betaald te worden.

Wordt u later in het jaar lid dan betaalt u de verschuldigde entreegelden plus naar rato (€ 30,-/maand) de contributie voor het lopend jaar.

Voor giften, eenmalig of periodiek, en de regelingen aftrek belastingen, verwijzen wij u naar deze pagina van de belastingdienst. Een overeenkomst 'Periodieke gift in geld' met toelichting kan op verzoek worden toegezonden. (Zie elders op deze pagina).

Bankrekening bij ING: IBAN NL35INGB0000672279 t.n.v. Loge "Het Schietlood".