ANBI

De Vrijmetselarij is een “algemeen nut beogende instelling”. De Belastingdienst legt een aantal ANBI regels op. Dit houdt met name in dat de instelling over een website moet beschikken waarop gegevens van de instelling te vinden zijn. Die gegevens vindt u hieronder.

Een aantal algemene gegevens is op de landelijke website van de Vrijmetselarij in Nederland te vinden. Daar is ook informatie over de loges van Zuid Holland te vinden.

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde Website.

Specifieke gegevens over de Haagse Loge “Het Schietlood", staan hieronder.

Registratie Kamer van Koophandel: 40411400, te Den Haag, vastgelegd op 06-06-1958.

Vereniging voorzitter: M.P. Lucassen

Vereniging Secretaris: J.H. Biesta

Vereniging Thesaurier: J.H. Verschragen

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun activiteiten.

Registratie ANBI: Loge "HET SCHIETLOOD", vestigingsplaats: Voorburg, RSIN nummer: 816571818

Jaarrekening 2021 van Loge het Schietlood

Jaarrekening

Toelichting

  • De grootste uitgavenposten betreffen de afdracht aan de Orde en aan de Stichting het Haags Logegebouw.

  • Onder de post loge activiteiten valt ook de veldloge.