Het Schietlood

Het Schietlood is een onderscheidende Loge in Den Haag sinds 1958: een combinatie van traditie en creativiteit, met de diepgang van een geanimeerde broederschap. De homo ludens toont zich hier in het rituele spel en in het intellectuele spel.

De Loge is ooit ontstaan uit een groep van naar vernieuwing zoekende broeders uit verschillende oudere Haagse Loges. Dit enthousiasme is vastgehouden in een hedendaagse context. Ons motto luidt: 'Hic-et-Nunc!'. Wij willen vrijmetselaar zijn in het 'Hier-en-Nu' met behoud van traditie maar met de blik op het heden én op de toekomst. Onze ritualen kennen een aantal oorspronkelijke elementen, die niet voorkomen bij andere Haagse loges.

Den Haag telt meerdere loges, elk met eigen karakter, verspreid door de week en van wekelijks tot één maal in de maand samenkomend.

Leden

Onze Loge telt momenteel bijna vijftig mannelijke leden. Ons jongste lid is in begin dertig, twee oudere leden zijn de negentig gepasseerd. Veel van onze leden hebben een academische vorming genoten. De logeleden komen veelal uit Den Haag of de directe omgeving. Er is sprake van een grote verscheidenheid in maatschappelijke achtergrond en gedachtegoed. De maatschappelijke achtergrond is onbelangrijk binnen de broederschap die de Loge kenmerkt.

Bijeenkomsten

Loge Het Schietlood komt twee wekelijk bijeen, op de 2de dinsdag is de bijeenkomst met gedachtewisseling aan de hand van een thema, en op de 4de de rituele bijeenkomst. Op een rituele bijeenkomst volgt een gezamenlijke maaltijd waar de luciditeit rijkelijk vloeit. Het is het moment van ontspanning en gezelligheid. Op een 5de dinsdag in een maand worden er huiskamerbijeenkomsten gehouden en een thema besproken. Daarnaast zijn er tweemaal per jaar culturele en gezellige bijeenkomsten met de partners.

Loge Het Schietlood is een vereniging van vrijmetselaren opgericht in 1958 en komt tweewekelijks bijeen op de dinsdagavond.

Kamer van Koophandel: 40411400, te Haaglanden, vastgelegd op

RSIN Registratie: 816571818

Vereniging voorzitter: H. de Mol van Otterloo

Vereniging Secretaris: M. Çevikoğlu

Vereniging Thesaurier: J.H. Verschragen

Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website

Het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website