Werken aan jezelf

Vrijmetselarij past in de Humanistische traditie, en kent geen dogma's. Er is géén 'Heilige Leer', er wordt niet gevraagd om 'iets' te geloven, noch om 'niets' te geloven, dat is en blijft een persoonlijke keuze. Er is natuurlijk wél een schat aan levenswijsheid onder de leden, en in persoonlijke gesprekken wordt vaak een grote diepgang bereikt.

Het zoeken en praktisch toepassen van morele en spirituele zingeving wordt door ons uitgedrukt in het streven naar een 'beter mens te worden'. Dit geschiedt aan de hand van de rituele en gespreksbijeenkomsten. Tijdens de rituele bijeenkomsten worden morele en spirituele aspecten van het menselijk bestaan uitgedrukt in symbolen ontleend aan de kathedralenbouwers. De zingevende levensvraag 'waartoe we hier op aarde zijn' wordt door ieder persoonlijk uitgewerkt op basis van de aansporing 'Ken U Zelve'.

Ken U Zelve

''Ken U zelve, opdat gij de Goden leert kennen', stond er boven het Orakel van Delphi. Als Vrijmetselaar 'werk je aan je zelf', in kleine stapjes en in je eigen tempo. Vrijmetselaren willen elkaar niet overtuigen, maar spiegelen elkaar in hun opvattingen over 'het leven in de breedste zin des woords', opdat ieder voor zich daar zijn persoonlijk voordeel mee doet.

Leerling, Gezel en Meester

Om U te helpen 'u zelve te leren kennen', doorloopt ieder Loge-lid het gradenstelsel van Leerling, Gezel en Meester, naar analogie van de middeleeuwse bouwgilden. Deze drie graden geven de symbolische groei van persoonlijk inzicht en geestelijke verdieping weer. U treedt toe als Leerling Vrijmetselaar. Na een jaar of langer volgt bevordering tot Gezel, en weer een jaar later de verheffing tot Meester.

Broederschap

De Loge als broederschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, empathie en herkennen van het nastreven van een 'beter mens te worden'. Een loge is niet zweverig, het is geen uitvalsbasis om te netwerken noch een therapeutische gemeenschap.